FANDOM


Tematy zajęćEdit

 1. Poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej
 2. Poradnictwo w zakresie niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce
 3. Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu
 4. Pośrednictwo pracy i punkty doradztwa zawodowego
 5. Poradnie rozwoju rodziny
 6. Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (oraz dla policjantów i ich rodzin)
 7. Poradnictwo w zakresie Telefonu Zaufania
 8. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 9. Hospicja
 10. Domy Samotnej Matki
 11. Poradnictwo w zakresie kształtowania prawidłowych postaw wobec dzieci specjalnej troski
 12. Demokratyczna Unia Kobiet Polskich
 13. OHP
 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 15. Centrum Interwencji Kryzysowej
 16. Amazonki - poradnictwo kobiet po mastektomii
 17. Harcerstwo
 18. Poradnictwo w zakresie przygotowania osób przebywających w warunkach izolacji więziennej do życia na wolności
 19. Problematyka zaburzeń zachowania się i niedostosowania społecznego
 20. Działalność Sądów Rodzinnych i dla nieletnich
 21. Rodzinno-konsultacyjny Ośrodek Diagnostyczny RODEK
 22. Kuratorzy zawodowi i społeczni + kuratorskie ośrodki pracy z dziećmi i młodzieżą
 23. Ogniska wychowawcze
 24. Inspektorzy ds. nieletnich
 25. Schroniska dla nieletnich
 26. Polityka, pomoc społeczna: Bieda

Podział tematówEdit

27.03.2007Edit

3. Kluz, Kowzan 1. Przyborowska, Orzeł

03.04.2007Edit

2. Jędrzejczyk, Ważna


8. Kulas, Korzak

18.04.2007Edit

6. Misiun, Trocka

17. Dalecki, Szczęsny

25.04.2007Edit

15. Kulas, Korzak

19. Bądz

5. Orzeł, Przyborowska

09.05.2007Edit

10. Trocka, Kluz

16. Misiun

16.05.2007Edit

24. Ważna

22. Jędrzejczyk Katarzyna, Bądz Dorota

12 Biedrzycka Ania, Gruchala Monika

23.05.2007Edit

26. Kowzan (być może zamiast/obok tego tematu zrobię poradnictwo dla imigrantów i uchodźców)

4. Biedrzycka, Gruchala

Przydatne adresy, uwagiEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.