FANDOM


Koło z Patologii 15.01.2006 godz. 8:30 AM

Pytania do opracowania: Edit

1.Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania Edit

Dwie części kryteriów diagnostycznych: I. DEFICYT UWAGI I TOWARZYSZąCE IM ZABURZENIA DEZORGANIZACJI ZACHOWANIA - 9 symptomów zaburzeń uwagi - w szkole i życiu codziennym - 6 symptomów hiperaktywności - 3 symptomy impulsywności To pozwala zakwalifikować dziecko do 3 typów:

  1. TYP KOMBINOWANY
  2. TYP Z PRZEWAGą ZABURZEń UWAGI
  3. TYP Z PRZEWAGą HIPERAKTYWNOśCI I IMPULSYWNOśCI


II. ZABURZENIA ZACHOWANA BęDąCE ODPOWIEDNIKIEM ZACHOWAń ANTYSPOłECZNYCH - 4 GRUPY: 1. AGRESJA SKIEROWANA NA LUDZI I ZWIERZęTA, 2. NISZCZENIE WłASNOśCI I DóBR MATERIALNYCH, 3. KRADZIEż LUB OSZUSTWA, 4. POWAżNE NARUSZENIE REGUł (W DOMU, SZKOLE)

.........

Powtarzający się, trwały sposób zachowania polegający na pogwałcaniu praw innych ludzi lub ważnych norm społ. 1. często znęca się nad słabszymi 2. często inicjuje bójki 3. użył jakiegoś przedmiotu lub broni, aby kogoś poważnie zranić 4. przejawiał fiz. okrucieńswto wobec:

 * innych ludzi
 * zwierząt

5. dokonał kradzieży napadając na innego człowieka 6. wymusił kontakt seksualny 7. brał świadomy udział w podpaleniu 8. zniszczył cudzą własność 9. włamał się do czyjegoś domu lub samochodu 10. często kłamie by wyłudzić pieniądze, przywileje 11. ukradł coś wartościowego bez napadania na ofiarę 12. dziecko pon.13 r.ż. nie wraca do domu wieczorem o godz.wyznaczonej przez rodziców 13. co najmniej dwa razy uciekł z domu, w czasie gdy mieszkał w domu rodziców lub opiekunów 14. często wagaruje i zaczął przed 13 r.ż.

2.Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania polegające na patologicznym przeciwstawianiu się i oporze Edit

Negatywistyczne, wrogie i przeciwstawiające się zachowanie, które trwa co najmniej 6 miesięcy. 1.często traci cierpliwość, 2. często kłóci się z rodzicami, 3. często sprzeciwia się lub odmawia wykonania poleceń dorosłych albo odmawia podporządkowanie się obowiązyjącym regułom, 4. często celowo drażni innych, 5. łatwo go/ją urazić i często zachowanie innych go/ją drażni, 6. często obwinia innych za swoje zachowanie lub za swoje błędy 7. często jest rozzłoszczony i zawzięty, 8. często jest złośliwy i mściwy.

3.Wymień rodzaje stylów wychowawczych Edit

szesc stylow wychowawcczych: 1. wrogie- brak wsparcia 2. cieple- duze wsparcie 3.spokojny dystans- niski poziom leku 4.pelne leku zaangazowanie emocjonalne- wysoki poziom leku 5. brak przyzwolenia- wysoki poziom kontroli 6. przyzwolenie- niski poziom kontroli

naszym zdanie takie sa te style wychowawczed, sa to takze dane z notatek opracowanych na zeszly rok na patologie Iza i Dagmara

4.Wymień rodzaje postaw rodzicielskich Edit

1. rodzice uporzadkowani, skuteczni 2. r. demokratyczni 3. r. sztywni i kontrolujacy 4. r. zaniedbujacy 5. r. rozpieszczajacy 6. r. nadopiekunczy 7. r. autorytarni, wrodzy 8. r. neurotyczni (nie wiem czy trzeba tutaj dopisac skutki tych postaw- czyli jakie sa dzieci powyzszych rodzicow)

5.Jakie jest zastosowanie skali Achenbacha? Edit

Celem zastosowania skali Achenbacha jest ocena diagnostyczna zaburzeń zachowania. Badania tym arkszem prowadzi się w 3 grupach rozwojowych: 5-6 lat wczesny wiek adolescencji późny wiek adolescencji w przypadku dwoch ostatnich prowadzi sie badania w celu okreslenia dzialan profilaktycznych, terapeutycznych. Arkusz obserwacyjnych Achenbacha dostepny jest w trzech wersjach : dla nauczycieli, dla uczniow/mlodziezy, dla rodzicow.Moze byc stosowany w szkolach, instytucjach spolecznych, zakladach poprawczych, instytucjach resocjalizacyjnych itp. Ze skali można odczytac dwa typy zaburze: eksternializacyjne i internalizacyjne (patrz pyt.7) pozdr :))

6.Jakie są przyczyny zachowań agresywnych? Edit

1. czynniki neurologiczne (chemiczne i mechaniczne) 2.bilogiczne(hormonmalne) 3.używki 4.spoleczne ucznie sie 5.frustracja 6. bol i dyskomfort, choroba 7. zaburzenia (psychozy, zaburzenia osobowosci)

7. Co to są zachowania internalizacyjne i eksternalizacyjne? Edit

zachowania internalizacyjne- dziecko jest spokojne, nadmierna kontrola swoich emocji i zachowan, nie okazuje emocji, spokoj przechodzi w biernosc sa sytuacje gdy dziecko sie dekompresuje- uwalnia skrywane napiecia, wybuchy nastepuja niespodziewanie(np pod wplywem krytyki)--->>pkt. wyjscia do niedostosowania spolecznego dzieci te przez swoja biernosc, opor stwarzaja trudnosdci wychowawcze, ciezko nawiazac z nimi wspolprace, dotrzec do nich, dosc duza odpornosc na interwencje terapeutyczna grupa, ktora pretenduje do zaburzen psychicznych, lacznie ze schizofrenia czesciej wystepuja w tej grupie rozwody, konflikty w malzenstwach, trudnosci w podjeciu pracy zawodowej, tendencje do naduzywania narkotykow, bycie ofiara przestepstw, ofiara wypadkow samochodowych

zachowania eksternalizacyjne- slabo kontrolowane, najczesciej wystepuje agresja, impulsywnosc, destrukcja, statystycznie czesciej rozwijaja sie u tych osob antyspoleczne cechy osobowosci. najbardziej stabilna cecha u tych osob jest agresja.

8.Zaburzenia osobowości: pogranicza, dysocjalna, narcystyczna, bierno-agresywna. Charaktersytyka Edit

Osobowość pogranicza (border-line)


a)etiologia

- uszkodzenia okołoporodowe

- urazy mózgu

- maltretowanie przez rodziców lub nadmierna opieka

- zapalenia mózgu, urazy głowyb)charakterystyka

- chwiejnosc emocjonalna (wybuchy gniewu, okreslanie ludzi, jako skrajnie dobrych lub skrajnie zlych, zachowania destrukcyjne)

- trudnosci wchodzenia w blizsze kontakty emocjonalne, zaburzenia poczucia wlasnej tozsamosci)


Osobowosc dysocjalna incz.antyspoleczna


a)etiologia

- czynniki genetyczne

- urazy okoloporodowe

- zaniedbanie przez rodzicow

- surowe karanie

- urazy glowyb)charakterystyka

- czeste wagary

- ucieczki z domu

- czeste wszczynanie bojek

- zmuszanie do stosunkow seksualnych

- czeste klamstwa

- podpalanie z premedytacja

itd n arcystyczna -> zawyżona samoocena, przesadne wyczulenie na ptk własnej osoby, niezdolność do empatii, przeczulenie na ptk opinii innych o sobie – na krytykę reaguje złością, w związku i innymi wykorzystuje ich, przecenia znaczenie własnej osoby, wyolbrzymia własne zdolności i osiągnięcia, pochłonięty marzeniami o: władzy, potędze, sukcesach, oszałamiającym wyglądzie, idealnej miłości; oczekuje nadzwyczajnego traktowania.

Bierno-agresywna - skrywany obstrukcjonizm, odkłada sprawy na później, upór, brak skuteczności, bierny opór w pełnieniu roli społ. i zawodowej, rozdrażniony, niezadowolony, bezzasadnie protestuje, przeświadczony, że wykonuje zadania lepiej niż jest to oceniane przez innych, unika wypełniania swoich zobowiązań, odrzuca życzliwe wskazówki od innych, wyśmiewa osoby cieszące się autorytetem.

9.Co to jest subkultura? Edit

subkultura male grupy spoleczne, pozsotajace na marginesie dominujacych w danym systemie kulturowym tendence zycia splecznego, ktore neguja lub podwazaja powszechnie przyjete i akceptowane wzorce zachowan spolecznych

10.Przykłady: gitludzie, chuligani, skini, dresiarze Edit

Gitludzie pojawili się w latach 70, są tam gdzie przebywa młodzież, to odbicie zjawiska drugiego życia – to grypserka gr. Nieformalne dzielenie więźniów na ludzi i frajerów, kierują się własnymi zasadami, zach. Antyspołeczne, dyktują zasady, eksploatują frajerów, w szkołach wymuszają, kradną, zastraszają, prześladują, niszczą, stosują przemoc, kult siły, walczą z prawem i instytucjami, narzucają swoją wole otoczeniu.

Skini kult siły, przemocy, agresywni brutale, początek lat 80, nieformalne bojówki młodzieżowe, ćwiczą muskuły, nie zażywają dragów i nie piją, wyładowują agresje poprzez robienie zadymy w miejscach publicznych, dziwnie interpretuja hasło „ Bóg, honor, ojczyzna”

Dresiarze interesują się sportem i motoryzacja – tuningowanie, noszą dresy, noszą drogą biżuterie, wulgarni, stosują przemoc, brutale, agresywni wobec długich włosów, atakują w gr. i słabszych, zażywają sterydy i narkotyki, mało wykształceni, bezrobotni.

Chuligani „pokolenie bez rodziców”, pokolenie powojenne, dorabiające się, konsumpcyjne, w którym nastąpił kryzys autorytetów, pojawili się w latach 50, byli w środ. Wielkomiejskich, robotniczych, gdzie szerzyła się przestępczość, grupki kilkunasto osobowe napadały na przypadkowych przechodniów, organizowali bójki, włamania, niszczyli np. budki tel, samochody, działali grupowo, byli agresywni, nadużywali alkohol.

11.Objawy uzależnienia Edit

tolerancja - z czasem rośnie tolerancja na używkę i trzeba więcej i więcej (etap mocnej głowy)

12.Rodzaje substancji uzależniających Edit

Wg tego co nam podano w osrodku uzaleznien w Starogradzie do substancji  uzalezniających należą :

- alkohol - amfetamina - kofeina (ale nie wpływa na relacje społeczne, społecznie) - kanabinoidy (marihuana) - kokaina - halucynogeny - środki wziewne - nikotyny - opioidy - fenycyklidyna - srodki uspokajające, nasenne i przeciw lękowe (po prostu leki) - inne substancje chemiczne

13.Co to jest samobójstwo? Edit

Wg WHO – akt o skutku śmiertelnym, który osoba podejmuje ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku, które sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych.

14.Jakie są rodzaje samobójstw? Edit

Metody:

 • Utopienie
 • Samospalenie
 • Szok elektryczny (często w wannie)
 • Powieszenie (skok, zawiśnięcie, na leżąco)
 • Skok (budynek lub most, naturalnie powstała wysokość, ze statku, pod samochów, pociąg, tramwaj)
 • Farmaceutyki (przedawkowanie lub koktail)
 • Niedotlenienie (plastikowa torebka)
 • Zatrucie (trucizny np. diazepam, cyjanek) - skuteczne przy masowych samobójstwach
 • Seppuku (tradycyjne z asystą)
 • Zastrzelenie (broń palna, zwykle w głowę)
 • Wykrwawienie (poderżnięcie gardła, podcięcie żył)
 • Zagłodzenie
 • Zaczadzenie
 • Atak na amerykańskigo policjanta
 • Zamach samobójczy (chodzi bardziej o atak)
 • Sprowokowanie wypadku (samochodowy, lotniczy)


Podział socjologiczny E.Durhaim

 • samobójstwo egoistyczne - będące wynikiem zbyt słabej integracji jednostki z grupą i społecznością;
 • samobójstwo altruistyczne - będące skutkiem zbyt silnej integracji ze środowiskiem, zbyt silnej identyfikacji z celami, interesami i oczekiwaniami grupy, zbyt daleko posuniętej socjalizacji;
 • samobójstwo anoniczne - będące przejawem zakłócenia ładu społecznego, wskaźnikiem jego rozregulowania, sytuacji w której zachowania jednostki są w zbyt małym stopniu kontrolowane i stymulowane przez społeczeństwo. Inaczej mówiąc, jest to sytuacja dezintegracji społecznej, której efektem, a tym samym wskaźnikiem, jest m.in. narastanie samobójstw;
 • samobójstwo fatalistyczne - związane z sytuacją jednostkową. Jest to samobójstwo człowieka znajdującego się w sytuacji tragicznej.


Z. Płużek

 • demonstratywne (uczucia wrogości skierowane na otoczenie, w którym leży wina za niepowodzenia jednostki)
 • rzekome (uczucia wrogości skierowane to na siebie, to na otoczenie – celem jest tu zwrócenie na siebie uwagi, a nie śmierć)
 • prawdziwe (wina za własne kłopoty lokowana jest w sobie, poczucie bezradności, bycia niepotrzebnym)


B. Hołyst:

1. dokonane

2. usiłowane

- wyobrażone: uświadomienie sobie, że istnieje sposób rozwiązania swoich problemów poprzez odebranie sobie życia

- upragnione: osoby obsesyjnie nawiedza myśl o samobójstwie, jednak odrzucają ją, poszukują innych sposobów rozwiązania problemu

- usiłowane: osoby wkraczają w ciąg zachowań , których celem jest pozbawienie siebie życia. Próby te nie zawsze są skuteczne, ale jeśli cel zostanie osiągnięty to działanie kończy się śmiercią

15.Co to jest sekta? Edit

Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć) - określenie grupy wyznawców, których poglądy religijne są przez tradycyjne Kościoły uznane za nieoficjalne i niezgodne z oficjalną, dominującą doktryną.

Sekta destrukcyjna

Według definicji z raportu MSWiA za sektę destrukcyjną można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, która jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.

Według definicji opracowanej przez jeden z polskich ośrodków pomocy ofiarom sekt destrukcyjnych - Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji - sekta to grupa, w której zachodzi jednocześnie wysoki poziom totalności (kontroli życia członków) i psychomanipulacji.


Społeczna charakterystyka sekt:

 • mała liczebność grupy
 • wspólnotowy charakter
 • niechętny, obojętny lub nawet wrogi stosunek do społeczeństwa
 • brak aspiracji uniwersalistycznych
 • brak dążenia do dokonywania fundamentalnych zmian w życiu społecznym
 • skierowana do warstw niższych lub wyrażających dezaprobatę wobec porządku społecznego
 • osobiste, bezpośrednie, silne więzi między członkami
 • spontaniczność kontroli społecznej (systemu zakazów i nakazów)
 • indywidualistyczny charakter ascezy
 • istnienie osoby lub grupy tzw. "Guru" będącego najwyższym autorytetem w sekcie
 • odrzucenie dóbr kulturowych, w szczególności mass mediów
 • brak własności prywatnej (wspólnota wszystkich dóbr, czasami włącznie z osobistymi przedmiotami)
 • dążenie do zerwania wszelkich więzi ze społeczeństwem; (często izolacja przestrzenna od społeczeństwa)
 • przekonanie o wyjątkowości

16.Charakterystyka przestępczości w poszczególnych okresach Edit

17.Co to jest autoagresja - rodzaje samouszkodzeń Edit

akt polegajacy na celowym zadawaniu ran swojemu cialu, pozbawiony jest jednak tendencji samobojczych.

formy : nacinanie skory, ramion, dloni(rzadziej piersi, genitalii) poparzenia woda, para wodna, zracymi substancjami chemicznymi. dawanie sobie ciosow, obijanie sie o sciany

sposoby : drapanie nakluwanie gryzienie wprowadzanie pod skore,w otwory- ostrych przedmiotow wyrywanie rzes, wlosow abrazja- doprowadzanie do starcia naskorka

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.