Fandom

Students

ComSci-KU/Writing a Research Paper

< ComSci-KU

1,331pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

การเขียนบทความวิชาการEdit

 • บทความ
  • ก่อนเขียนบทความ ให้รวบรวมไอเดียให้ได้เยอะๆก่อน แล้วค่อย organize หรือ outline ไอเดียเหล่านั้น
  • เขียนส่วนที่เขียนได้ก่อน ไม่ต้องเขียนเรียงตามลำดับ 1 2 3
  • เขียนเวอร์ชันกำกับไว้ และเก็บทุกเวอร์ชันที่อาจารย์ได้แก้ไขไว้
  • ตรวจสอบว่าฟอนต์ไทยและอังกฤษเป็นฟอนต์ชื่อเดียวกัน
  • ตรวจสอบว่าขนาดของฟอนต์ไทยและอังกฤษเหมาะสมกัน ปรกติถ้าใช้ฟอนต์ไทยขนาด 14 pt ผมจะใช้ฟอนต์อังกฤษขนาด 15 pt
  • ตรวจสอบการสะกดก่อนส่งให้ผมตรวจ
 • ย่อหน้า
  • ใช้การกระจายแบบไทย
  • ถ้าใช้ฟอนต์ขนาดเล็ก การส่งให้แก้ไข ให้ double space เพื่อที่อาจารย์จะได้เขียนความเห็นลงไปได้สะดวก
  • ศึกษาวิธีการใช้ style หรือการจัดรูปแบบในโปรแกรม word processor
  • ควรแก้ไขย่อหน้าที่สั้นหรือยาวเกินไป
  • วิธีตรวจสอบว่าคนอื่นจะอ่านย่อหน้าที่เราเขียนรู้เรื่องหรือไม่ ให้ลองอ่านและวาดภาพตาม ถ้าอ่านแล้วสร้างภาพไม่ได้ ก็แปลว่าคนอ่านก็ไม่น่าจะเข้าใจที่เราเขียน
 • ประโยค
  • มีประธาน กริยา กรรม
  • ระวังการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 โดยที่ผู้อ่านไม่รู้ว่าคำนั้นอ้างถึงอะไร เช่น มันดีกว่า
  • ภาษาไทย
   • การเว้นวรรค อาจจะไม่ต้องรอให้จบประโยค หลักการง่ายๆคือ วรรคเมื่อเราคิดว่าผู้อ่านจะหยุดหายใจ (ในกรณีที่อ่านออกเสียง)
   • ใช้ comma จะอ่านได้ง่ายขึ้น ใช้ comma คั่นระหว่างทุกไอเท็มในรายการ รวมถึงสองไอเท็มสุดท้าย
  • ภาษาอังกฤษ
   • เคาะ space สองครั้งหลังจาก full stop
 • คำ
  • คำเดียว แต่อยู่ต่างบรรทัด ให้ใช้เครื่องหมาย -
   • เช่น ผมเป็นพนักงานมหา-
    วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ถ้าคำไหนตัดออกแล้วความหมายไม่เปลี่ยน ให้ทำการตัดคำนั้นทิ้งไป
   • ทำการตัดคำว่า "ทำการ" ออกให้หมด
   • การบีบอัดแบบ JPEG นั้นเป็นที่นิยม
  • ระวังคำที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น ร้อนมาก หรือ ดีกว่าเดิม ให้ระบุไปเลยว่าอุณหภูิิมิเท่าไร หรือ ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
  • อย่าใช้คำที่ไม่เป็นทางการ เช่น เท่าไหร่
  • คำภาษาอังกฤษ
   • ถ้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
   • ถ้าเป็นคำที่ใช้บ่อยๆ ลองดูว่าราชบัณฑิตบัญญัติไว้หรือยัง ถ้ามีก็ให้ใช้ที่เขาบัญญัติ
  • คำที่มักจะสะกดผิด
 • สูตรคณิตศาสตร์
  • ตัวแปรใช้ตัวเอียง
  • เครื่องหมายลบ ให้เลือกจากสัญลักษณ์ ไม่ใช่กดคีย์ที่อยู่ระหว่าง 0 และ =
  • เครื่องหมายคูณและหาร ไม่ใช้ * และ / แต่ให้เลือกจากสัญลักษณ์
 • รูปภาพ
  • วาดเอง ห้ามก๊อป
  • ชื่อรูปอยู่ใต้รูป
  • อ้างถึงรูปในเนื้อความ ไม่ใช่เอารูปมาวางเฉยๆ แล้วไม่อธิบาย
  • กราฟ
   • พื้นขาว
   • ชื่อแกน
    • หน่วย
 • ตาราง
  • หัวคอลัมน์
   • ตัวอักษรอยู่กึ่งกลาง (อาจจะทำตัวหนา)
   • มีหน่วยกำกับในวงเล็บ
  • ชื่อตารางอยู่เหนือตาราง
  • อ้างถึงตารางในเนื้อความ ไม่ใช่เอาตารางมาวางเฉยๆ แล้วไม่อธิบาย

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki