FANDOM


การเขียนบทความวิชาการEdit

 • บทความ
  • ก่อนเขียนบทความ ให้รวบรวมไอเดียให้ได้เยอะๆก่อน แล้วค่อย organize หรือ outline ไอเดียเหล่านั้น
  • เขียนส่วนที่เขียนได้ก่อน ไม่ต้องเขียนเรียงตามลำดับ 1 2 3
  • เขียนเวอร์ชันกำกับไว้ และเก็บทุกเวอร์ชันที่อาจารย์ได้แก้ไขไว้
  • ตรวจสอบว่าฟอนต์ไทยและอังกฤษเป็นฟอนต์ชื่อเดียวกัน
  • ตรวจสอบว่าขนาดของฟอนต์ไทยและอังกฤษเหมาะสมกัน ปรกติถ้าใช้ฟอนต์ไทยขนาด 14 pt ผมจะใช้ฟอนต์อังกฤษขนาด 15 pt
  • ตรวจสอบการสะกดก่อนส่งให้ผมตรวจ
 • ย่อหน้า
  • ใช้การกระจายแบบไทย
  • ถ้าใช้ฟอนต์ขนาดเล็ก การส่งให้แก้ไข ให้ double space เพื่อที่อาจารย์จะได้เขียนความเห็นลงไปได้สะดวก
  • ศึกษาวิธีการใช้ style หรือการจัดรูปแบบในโปรแกรม word processor
  • ควรแก้ไขย่อหน้าที่สั้นหรือยาวเกินไป
  • วิธีตรวจสอบว่าคนอื่นจะอ่านย่อหน้าที่เราเขียนรู้เรื่องหรือไม่ ให้ลองอ่านและวาดภาพตาม ถ้าอ่านแล้วสร้างภาพไม่ได้ ก็แปลว่าคนอ่านก็ไม่น่าจะเข้าใจที่เราเขียน
 • ประโยค
  • มีประธาน กริยา กรรม
  • ระวังการใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 โดยที่ผู้อ่านไม่รู้ว่าคำนั้นอ้างถึงอะไร เช่น มันดีกว่า
  • ภาษาไทย
   • การเว้นวรรค อาจจะไม่ต้องรอให้จบประโยค หลักการง่ายๆคือ วรรคเมื่อเราคิดว่าผู้อ่านจะหยุดหายใจ (ในกรณีที่อ่านออกเสียง)
   • ใช้ comma จะอ่านได้ง่ายขึ้น ใช้ comma คั่นระหว่างทุกไอเท็มในรายการ รวมถึงสองไอเท็มสุดท้าย
  • ภาษาอังกฤษ
   • เคาะ space สองครั้งหลังจาก full stop
 • คำ
  • คำเดียว แต่อยู่ต่างบรรทัด ให้ใช้เครื่องหมาย -
   • เช่น ผมเป็นพนักงานมหา-
    วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ถ้าคำไหนตัดออกแล้วความหมายไม่เปลี่ยน ให้ทำการตัดคำนั้นทิ้งไป
   • ทำการตัดคำว่า "ทำการ" ออกให้หมด
   • การบีบอัดแบบ JPEG นั้นเป็นที่นิยม
  • ระวังคำที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น ร้อนมาก หรือ ดีกว่าเดิม ให้ระบุไปเลยว่าอุณหภูิิมิเท่าไร หรือ ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
  • อย่าใช้คำที่ไม่เป็นทางการ เช่น เท่าไหร่
  • คำภาษาอังกฤษ
   • ถ้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
   • ถ้าเป็นคำที่ใช้บ่อยๆ ลองดูว่าราชบัณฑิตบัญญัติไว้หรือยัง ถ้ามีก็ให้ใช้ที่เขาบัญญัติ
  • คำที่มักจะสะกดผิด
 • สูตรคณิตศาสตร์
  • ตัวแปรใช้ตัวเอียง
  • เครื่องหมายลบ ให้เลือกจากสัญลักษณ์ ไม่ใช่กดคีย์ที่อยู่ระหว่าง 0 และ =
  • เครื่องหมายคูณและหาร ไม่ใช้ * และ / แต่ให้เลือกจากสัญลักษณ์
 • รูปภาพ
  • วาดเอง ห้ามก๊อป
  • ชื่อรูปอยู่ใต้รูป
  • อ้างถึงรูปในเนื้อความ ไม่ใช่เอารูปมาวางเฉยๆ แล้วไม่อธิบาย
  • กราฟ
   • พื้นขาว
   • ชื่อแกน
    • หน่วย
 • ตาราง
  • หัวคอลัมน์
   • ตัวอักษรอยู่กึ่งกลาง (อาจจะทำตัวหนา)
   • มีหน่วยกำกับในวงเล็บ
  • ชื่อตารางอยู่เหนือตาราง
  • อ้างถึงตารางในเนื้อความ ไม่ใช่เอาตารางมาวางเฉยๆ แล้วไม่อธิบาย

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.